Особље

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Први разред

1. Ана Мијаиловић, наставник /100%, неодређено/

2. Славица Стевановић професор /100%, неодређено/

3. Ненад Михајловић, професор /100%, неодређено/

4. Сузана Милошевић, професор /100%, одређено

Други разред

1. Биљана Минић, професор /100%, неодређено/

2. Данијела Рајић, професор /100%, одређено/

3. Снежана Марковић, професор /100%, неодређено/

4. Зорица Јовановић, професор /100%, неодређено/

Трећи разред

1. Јасмина Лазић, професор /100%, неодређено/

2. Лена Раушевић, професор /100%, одређено/

3. Ивана Петронијевић, професор /100%, неодређено/

4.Снежана Миловановић /100%, неодређено

Четврти разред

1. Валентина Филић, професор /100%, одређено/

2. Ивана Стефановић /100%, неодређено/

3. Драгана Павловић, професор /100%, неодређено/

4. Светлана Рудић, професор /100%, неодређено/

 

 ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Српски језик

1. Сања Младеновић, професор /100%, неодређено/

2. Драгана Шошкић, професор /100%, неодређено/

3. Душанка Милосављевић, професор /100%, неодређено/

4. Силвана Михајловић, професор /100%, неодређено/

Математика

1. Иван Лисинац, професор /100%, неодређено/

2. Ивана Крупниковић, професор /100%, неодређено/

3. Мирјана Јевремовић, професор /100%, одређено/

4. Марија Пруткин, професор /100%, одређено/

Енглески језик

1. Ивана Јаковљевић, професор /100%, неодређено/

2. Јелена Марковић, професор /100%, неодређено/

3. Ана Јовановић Попадић (енглески језик/библиотекар) /100%, неодређено/

4. Маја Максимовић, професор /33%, неодређено/

5 Јелена Апостоловић професор, /50%, неодређено/

Француски језик

1. Катарина Канић,  /100%, неодређено/

2. Маја Тришић, професор /11%, неодређено/

3. Соња Тошев, /60%, неодређено/

 

Историја

1. Гордана Минић, професор /100%, неодређено/

2. Градимир Јанковић, професор /40%, неодређено/

Географија

1. Лидија Бјелица, професор /100%, неодређено/

2. Александар Михајловић, професор /40%, неодређено/

 

Музичка култура

 1. Зорица Хаџи Бабић, наставник /100%, неодређено/

Хемија

1. Радмановац Дејан, професор /80%, неодређено/

Биологија

1. Снежана Радосављевић, наставник /100%, неодређено/

2 . Ивица Грујић, проф.60%, неодређено/

Ликовна култура

1. Небојша Николић, наставник /100%, неодређено/

Физика

1. Горан Милићевић, професор /100%, неодређено/

2. Маријана Стевановић, проф. /10%, неодређено/

3. Сунчица Агатоновић,  проф. /10%, неодређено/

Физичко васпитање

1. Миодраг Дука Јовановић, професор /100%, неодређено/

2. Ивана Обрадовић , професор /100%, неодређено/

3. Радомир Томић, професор /25%, неодређено/

  Техничко и технологија

1. Бојан Недељковић, професор /100%, одређено/

2. Соња Мијајловић, професор /100%, неодређено/

3. Никола Брадарић, професор /60%, неодређено/

4. Владимир Ацковић, професор /60%, неодређено/

Информатика и рачунарство

1. Татјана Делић, професор /50%, неодређено/

2. Владимир Ацковић, професор /40%, неодређено/

3. Никола Брадарић, професор /40%,неодређено/

Верска настава

1. Марко Цветковић, наставник /100%, одређено/

2. Ненад Раденковић, наставник /50%, одређено/

Грађанско васпитање

1. Марко Маринковић,професор, 10%, одређено/

2 .Миријана Радивојевић, професор ,10%, одређено/

3. Наташа Стегњајић, професор /10%, неодређено/

Продужени боравак

1 .Анита Павловић , професор разредне наставе

2. Сузана Јовић, професор разредне наставе

 Стручни сарадници

1. Емилија Петровић, психолог

2. Јелена Миладиновић, педагог

Техничко и помоћно особље

 1.  Срба Ивановић, домар
 2.  Снежана Стругаревић , спремачица
 3.  Звездана Ивановић, спремачица
 4. Јаворка Петровић, спремачица
 5. Душица Здравић, спремачица
 6. Биљана Петровић , спремачица
 7. Јана Планић, спремачица
 8.  Радмила Петковић , спремачица
 9. Милица Новаковић, спремачица
 10.  Ирена Мишић, спремачица
 11.  Јелена Ђорђевић, спремачица
 12. Сузана Ђорђевић, спремачиц

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *