Особље

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Први разред

1. Јасмина Лазић, професор /100%, неодређено/

2. Весна Миленковић, професор /100%, неодређено/

3. Ивана Петронијевић, професор /100%, неодређено/

4.Снежана Миловановић /100%, неодређено

 

Други разред

1. Драгана Бабић, професор /100%, неодређено/

2. Ивана Стефановић /100%, неодређено/

3. Сандра Поповић, професор /100%, неодређено/

4. Светлана Рудић, професор /100%, неодређен

 

Трећи разред

1. Ана Мијаиловић, наставник /100%, неодређено/

2. Славица Стевановић професор /100%, неодређено/

3. Ненад Михајловић, професор /100%, неодређено/

4. Далибор Накић, професор /100%, неодређено

 

Четврти разред

1. Биљана Минић, професор /100%, неодређено/

2. Момчило Накић, професор /100%, неодређено/

3. Снежана Марковић, професор /100%, неодређено/

4. Зорица Јовановић, професор /100%, неодређено/

 

 ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Српски језик

1. Сања Младеновић, професор /100%, неодређено/

2. Драгана Шошкић, професор /100%, неодређено/

3. Душанка Милосављевић, професор /100%, неодређено/

4. Силвана Михајловић, професор /100%, неодређено/

Математика

1. Иван Лисинац, професор /100%, неодређено/

2. Ивана Крупниковић, професор /100%, неодређено/

3. Мирјана Јевремовић, професор /100%, одређено/

4. Марија Пруткин, професор /100%,

Енглески језик

1. Ивана Јаковљевић, професор /100%, неодређено/

2. Тања Грујић, професор / 100%, неодређено/ 

3. Јелена Марковић, професор /100%, неодређено/

4. Ана Јовановић Попадић (енглески језик/библиотекар) /100%, неодређено/

5. Маја Максимовић, професор /33%, неодређено/

6. Јелена Апостоловићпрофесор, /50%, неодређено/

Француски језик

1. Катарина Канић,  /100%, неодређено/

2. Маја Тришић, професор /22%, неодређено/

3. Соња Тошев, /60%, неодређено/

 

Историја

1. Гордана Минић, професор /100%, неодређено/

2. Градимир Јанковић, професор /30%, неодређено/

3. Марко Маринковић, професор /

4. Весна Радојевић, професор /

Географија

1. Лидија Бјелица, професор /100%, неодређено/

2. Александар Михајловић, професор /40%, неодређено/

3. Наташа Стегњајић, професор /

4. Маријана Радивојевић, професор /

Музичка култура

1.Драгица Калас, професор /100%, одређено/

на боловању Зорица Хаџи Бабић, наставник /100%, неодређено/

Хемија

1. Радмановац Дејан, професор /80%, неодређено/

Биологија

1. Снежана Радосављевић, наставник /100%, неодређено/

2 . Ивица Грујић, проф.100%, неодређено/

Ликовна култура

1. Небојша Николић, наставник /100%, неодређено/

2. Бранислав Јелић, професор /5%

Физика

1. Горан Милићевић, професор /100%, неодређено/

2. Маријана Стевановић, проф. /10%, неодређено/

3. Сунчица Агатоновић,  проф. /10%, неодређено/

Физичко васпитање

1. Миодраг Дука Јовановић, професор /100%, неодређено/

2. Ивана Обрадовић , професор /100%, неодређено/

3. Радомир Томић, професор /25%, неодређено/

  Техничко образовање

1. Бојан Недељковић, професор /90%,

2. Соња Мијајловић, професор /100%, неодређено/

3. Никола Брадарић, професор /100%, неодређено/

4. Владимир Ацковић, професор /100%, неодређено/

Информатика и рачунарство

1. Татјана Делић, професор /50%, неодређено/

2. Бојан Недељковић, професор /10%, /

3. Марија Пруткин, професор /30%,

Верска настава

1. Марко Цветковић, наставник /100%, одређено/

2. Ненад Раденковић, наставник /50%, одређено/

Грађанско васпитање

1. Марко Маринковић,професор

2.Миријана Радивојевић, професор

Продужени боравак

1. Славица Шћепановић, професор разредне наставе

2. Сузана Јовић, професор разредне наставе

 Стручни сарадници

1. Емилија Петровић, психолог

2. Јелена Миладиновић, педагог- /Милица Милошевић/

Техничко и помоћно особље

1. Срба Ивановић, домар

2. Давор Шошкић, 

3. Снежана Стругаревић , спремачица

4. Звездана Ивановић, спремачица

5. Јаворка Петровић, спремачица

6. Душица Здравић, спремачица

7. Биљана Петровић , спремачица

8. Јана Планић, спремачица

9. Радмила Петковић , спремачица

10. Милица Новаковић, спремачица

11. Ирена Мишић, спремачица

12. Јелена Ђорђевић, спремачица /Сузана Ђорђевић/

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2018: ОШ "Јован Поповић" Крушевац | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress