УПИС нове генерације првака у Основну школу “Јован Поповић” ,

 

Обавештавамо Вас да упис нове генерације првака

у Основну школу “Јован Поповић” ,

за школску 2017/2018.годину,

 почиње 01.3.2017.године.

Полазак у први разред је обавезан за сву децу рођену у периоду од 01.03.2010. до 28.02.2011. године,

 односно за сву децу која ће до почетка школске године

 имати најмање 6,5 а највише 7,5 година.

Дете старости од 6 до 6,5 године може да се упише у школу након провере спремности за полазак у школу, а коју врши психолог школе.

 

За упис је потребна следећа документација:

          –   Потврда о обављеном лекарском прегледу и вакцинацији

          –    Извод из матичне књиге рођених

          –    Потврда о пребивалишту

          – Уверење о завршеном предшколском програму- може се доставити накнадно.

Уписивање деце може се обавити сваког радног дана

 код педагога или секретара школе

 од 8:00h  до 14:00h, улица Балканска 56, Крушевац.

Телефон: 448-054, 448-052

 

Потребно је да родитељи, приликом уписа, попуне и

 ПРИЈАВУ ЗА УПИС ДЕТЕТА У ПРВИ РАЗРЕД,

 коју могу преузети на сајту школе,

 www.osjovanpopovic.edu.rs или добити лично у школи.

 

 

Директор школе

Снежана Стефановић Милановић

Comments are Closed

© 2018: ОШ "Јован Поповић" Крушевац | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress