Историјат школе – кадрови

На самом почетку школа је имала 1094 ученика и 26 наставника. Током година, број ученика у школи се повећавао и школске 1957/1958. године у њој је било 1325 ђака и 37 одељења (тада највећег броја одељења од свих школа у Крушевцу). У Школи је тада радило 44 наставника. Због великог броја ученика, а малог простора, 5. фебруара 1958. године, одређени број одељења се даје за формирање основне осморазредне школе ”Нада Поповић”. Уступивши одељења, наша Школа остала је на 677 ученика и 27 наставника као чиста градска школа, без подручних одељења, што је и данас.

Школске 1960/1961. године Школа је имала 750 ученика и 26 наставника и опет је нека одељења уступила новоформираној основној школи “Драгомир Марковић”. Од тада до данас број ученика је варирао од 700 до 1300, а број одељења од 27 до 35.

Од именовања у Основну школу ”Јован Поповић” директор је била Милица Буцек, а по њеном одласку на рад у Скупштину општине, директор је био Миљојко Симић са помоћником Чедомиром Нагулићем. По одласку проф.Симића на рад у Гимназију, за директора долази проф.српског језика Миодраг Томић чији је помоћник и даље Чедомир Нагулић. Директор Томић 1978/1979. године одлази на рад у иностранство, а на место директора, долази Радослав Мајдевац (са три мандата), наставник српског језика. После њега долази Аца Лапчевић, проф. српског језика и књижевности који након 6 година одлази на место просветног саветника, а Марјановић Милисав постаје ВД директора. Од 19.априла 2001. године Министарство просвете за ВД директора поставља Градимира Јанковића, проф.историје, који од 22.августа 2002. заузима место директора Школе и на тој функцији је све до 21. маја 2006. године.Од тада на месту директора је Тања Стојановић, дипл. педагог.Од  новембра 2010. директорка школе је Снежана Стефановић Милановић, професор математике.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *