Школа данас

Школа сада ради у релативно добрим условима рада, има централно грејање, прикључена је на градски водовод и канализацију. Школа има опремљену информатичку учионицу са двадесетак модерних рачунара, видео бим, дигиталну камеру, штампаче, скенер, класичне зелене табле замењене су белим на којима се пише фломастерима. Опремљеност Школе наставним средствима могла би да буде и боља. Школа је осигурана и обезбеђена алармом.Наставни кадар у Школи је углавном високо образован, посебно у разредној настави где је од 16 учитеља 13 са професорским звањем. Колектив је сложан и млад и посебно истичемо оне који су били ученици ове Школе, а сада раде у њој:

 • Драгана Шошкић-проф.српског језика
 • Соња Мијајловић-проф.технике и информатике
 • Биљана Кривокућа-проф.енглеског језика
 • Небојша Николић-наставник ликовне културе
 • Лидија Бјелица-проф.географије
 • Снежана Марковић-проф.разредне наставе
 • Ивана Стефановић-проф.разредне наставе
 • Биљана Минић-проф.разредне наставе
 • Светлана Рудић-проф.разредне наставе
 • Мирјана Јевремовић-проф.математике
 • Јелена Марковић-проф.енглеског језика
 • Никола Брадарић-проф.технике и информатике

 

 

 

Школа данас има 31 одељења са 882 ученика.

Школа има стручне наставнике за све наставне предмете и разреде као и стручне сараднике. Већина наставника има високу стручну спрему. За реализацију образовно-васпитног рада ангажују се стручни радници из области здравства, културе и других области.

Школа је лоцирана у самом центру града и окупља децу двеју месних заједница: МЗ ”Центар” и МЗ ”Деспот Стефан Лазаревић”. У околини школе налази се градски парк, предшколска установа ”Ната Вељковић”, гарнизон војске, музеј, Крушевачко народно позориште, архив, градска библиотека, аутобуска станица, биоскопи, црква. Већина од наведених објеката пружају разноврсне могућности при успешној реализацији програма.

У нашој школи настава се изводи у једном објекту. Нема издвојених и комбинованих одељења. Школа поседује и своју библиотеку, медијатеку, 12 учионица, 6 кабинета, 2 специјализоване учионице, радионицу за техничко образовање, фискултурну салу, спортске терене, учионицу за продужени боравак, канцеларију и кухињу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *