ОБАВЕШТЕЊЕ

         У складу са чланом 34. Закона о уџбеницима (“Сл.гл.РС” 27/2018), а због примене нових наставних програма и учења за 1. и 5. разред почев од школске 2018/2019. године, Наставничко веће школе је, на основу образложених предлога стручних већа из области предмета, односно стручног већа за разредну наставу, донео одлуку о избору нових уџбеника.

          На основу члана 34. став 14. наведеног закона изабрани уџбеници ће се користити на период од једне школске године, јер се нови наставни програми наставе и учења за 1. и 5. разред први пут примењују.

          Избор уџбеника је извршен из каталога одобрених уџбеника –  Каталога уџбеника за први и пети разред основног обзаровања (“Сл. гл.РС – Просветни гласник” бр. 4/2018).

          Због свега напред наведеног наглашавамо да се ради о новим уџбеницима који ће се користити у 1. и 5. разреду у школској 2018/2019. години, без обзира на то што су неки издавачи исти као у претходним школским годинама.

 

Comments are Closed

© 2021: ОШ "Јован Поповић" Крушевац | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress